Montering

Våre arbeidsområder er i hovedsak himlinger, systemvegger, glassvegger, datagulv eller stedbygde gipsvegger med tilhørende tømmerarbeid i næringsbygg. Pga. eget lager kan vi tilpasse alle dele i forkant av arbeider og sikre minimale forstyrrelser for brukere i operative kontorlandskaper. Våre faste montører er kreative og med lang erfaring sikrer det våre kunder rask og tilfredstillende resultat. Vi tilpasser oss våre kunders behov.