Go to Top

Akustisk regulering

Vi er behjelpelige med akustiske reguleringer.

Der er i forskrifter krav til etterklangstid I ulike bygningstyper og brukerområder. Vi har erfaringer med løsninger og produkter for å kunne redusere etterklangstiden, slik at forskriftsmessige og behagelige lydforhold/arbeidsmiljø oppnås.