Go to Top

Montering

Våre arbeidsområder er i hovedsak himlinger, systemvegger, glassvegger, datagulv eller stedbygde gipsvegger med tilhørende tømmerarbeid i næringsbygg.

Pga. eget lager kan vi tilpasse alle dele i forkant av arbeider og sikre minimale forstyrrelser for brukere i operative kontorlandskaper.

Våre faste montører er kreative og med lang erfaring sikrer det våre kunder rask og tilfredstillende resultat.

Vi tilpasser oss våre kunders behov.